PHYSIOGA STRÆK

[max 10 deltagere pr. hold]

På dette hold går vi i dybden med gode lange stræk, der skaber bedre kontakt og eftergivelighed i både led, muskler og fascier. Formen er rolig, og åndedrættet har en central plads i undervisningen. Holdet henvender sig især til dig, der har lyst til at vende opmærksomheden indad for en stund og forbedre din generelle bevægelighed. Vi arbejder hen imod at opnå større bevægefrihed, et dybere og mere frit åndedræt, bedre nattesøvn og et sænket stressniveau. De lange stræk kan vare op til 5 minutter af gangen, og der tages naturligvis hensyn til eventuelle skader eller udfordringer, du måtte have.

Torsdag 20.00-21.30

» Pris
» Onlinebooking drop-in (senest 2 timer før en klasse)

»
Skriv til os for tilmelding til resten af sæsonen

NB! Faste feriedage
Der er ingen undervisning på helligdage, mellem jul og nytår og 1. januar.

 


UNDERVISER

Julie Hjelm Jacobsen fysioterapeut (1997) & kraniosakralterapeut (1999)
Medstifter, direktrice og ejer af sundhedshuset PHYSIOGA. Efteruddannet inden for kraniosakralterapi. Julie har i hele sin fysioterapeutiske karriere beskæftiget sig med det præcise, manuelle håndværk. Hun har gennem sit virke blandt andet specialiseret sig i manuel babybehandling og har i den forbindelse udviklet Babytjekket. Hun er desuden specialist i manuel behandling af komplekse nakkeproblemer, følger efter svære hovedtraumer, hjernerystelse og piskesmældslæsioner. Flere professionelle operasangere søger ligeledes Julies manuelle kompetencer både i forbindelse med akutte stemmeproblemer og som led i stemmeudvikling og -pleje. Julie er fast tilknyttet som behandler på Den Sociale Udviklingsfonds projekt 'Eremitterne' for anbragte unge og underviser også på det kompetenceudviklende forløb for pædagoger, PHYSIONAUT.