JORDEMODER FOR ALLE

På PHYSIOGA tilbyder vi jordemoderydelser til par, enlige og andre konstellationer, straight som LGBTQ. Fagligheden er høj, kommunikationen i øjenhøjde og håndværket er ikke til at tage fejl af. Vi sætter en ære i at have god tid til samtale, støtte og grundig information både under graviditeten og i forbindelse med familiedannelsen, uanset om familien er regnbuefarvet, sammenbragt, lille eller stor. Der er plads til alle på PHYSIOGA.

 


JORDEMODEREN

Lise-Lotte Rudniak jordemoder (2008) & master i sundhedspædagogik (2010)
Erfaren jordemoder med særligt fokus på den tryghedsskabende og oplysende dialog. Lise-Lotte er særligt god til at kaste lys over hvilke valg og fravalg, der er de rigtige for dig/jer at træffe i forbindelse med både graviditet, fødsel og tiden derefter. Du/I kan forvente nuanceret viden, der vil styrke dig i din graviditet, under fødslen og i forældrerollen. Samarbejdet med Lise-Lotte kan tage udgangspunkt i at skabe planen for en ny og god fødselsoplevelse efter en tidligere dårlig, måske endda traumatisk, fødselsoplevelse. Du/I kan også hente forståelse og støtte til at finde glæde og tro på den nuværende graviditet efter et måske langt og opslidende fertilitetsbehandlingsforløb. Lise-Lotte har selv født tre børn, hvoraf den sidste er undfanget via ICSI-metoden. Lise-Lottes hjerte banker desuden for den gode familiedannelse og den stærke forældrerelation. Det er hendes ambition at bidrage til en grundlæggende tilfredshed i jeres liv som familie med et sundt selvværd i forældrerollen og indbyrdes i familierelationen/parforholdet som det solid fundament.

SPECIALER: Jordemoderkonsultation, familiedannelse, regnbuefamilie, LGBTQ, fødsels- og familieforberedelse, parforholdet i familien, kommunikation, glæde og styrke i rollen som mor, samtale om det informerede valg i svangreomsorgen, gået-over-tid konsultationer, fødselsmodning (hindeløsning), amning, barselstid, graviditet, fødsel, den gode fødselsoplevelse, fødeplaner, gravid efter fertilitetsbehandling.

 

HÅNDVÆRKET

Første jordemoderkonsultation 90 min.
For alle der ønsker god tid (1½ time) til en grundig jordemodersamtale inkl. fysisk undersøgelse af dig og baby i maven. Her vil der være mulighed for at tale om lige præcis det, som fylder hos dig/jer, i din graviditet, den kommende fødsel og tiden bagefter. Hos Lise-Lotte er der ro og tryghed til, at du/I kan vende alle dine tanker, måske et dilemma eller et svært valg. Konsultationen kan både være et supplement eller erstatning for det offentlige jordemoderkonsultationstilbud. Medbring meget gerne papirer fra forrige graviditeter og fødsler.
» Pris
» Onlinebooking

Opfølgende jordemoderkonsultation 60 min.
En opfølgende jordemoderkonsultation varer typisk en time, og tryghed, ro og nærvær er i højsædet. God tid til samtale, vejledning og fysisk undersøgelse af både dig og baby i maven.
» Pris
» Onlinebooking

'Gået-over-tid' første konsultation 60 min.
Samtale om igangsættelsestilbud i offentligt regi. Er det et tilbud, du/I vil takke ja eller nej til? Vores jordemoder vender de forskellige dilemmaer med dig/jer og informerer grundigt, så du/I er klædt på til at træffe 'det rigtige valg' for dig/jer. Konsultationen er inkl. hindeløsning fra terminsdato, såfremt dette ønskes.
» Pris
» Onlinebooking

'Gået-over-tid' første konsultation 30 min.
Status på modning i forhold til fødsel samt evt. hindeløsning.
» Pris
» Onlinebooking

Vellykket ammestart 60 min.
En konsultation der forbereder dig/jer optimalt til en vellykket amning. Tag meget gerne din partner eller anden nær støtteperson med. Studier viser, at din partners opbakning og viden har stor betydning for en vellykket amning.
» Pris
» Onlinebooking