Sarah Ulander

Sarah Ulander

Sarah Ulander

Somatic Experiencing® Practioner & familieterapeut

  • SpecialerSE-terapi, Somatic Experiencing®, depression, angst, PTSD, stress, familierådgivning, rådgivning, familieterapi, børnefamilier, småbørn, kommunikation.
  • UddannelseSomatic Experiencing® Practioner (2016), familieterapeut (2006)
  • ÅbningstiderKonsultation efter aftale
  • Telefon+45 20 92 53 92
  • E-mailsarah@physioga.com

Sarah Ulander

Sarah er oprindeligt uddannet pædagog (2002) og har sidenhen efteruddannet sig som henholdsvis Somatic Experiencing® Practitioner (2016), småbørnskonsulent (2009) og familieterapeut (2006). Hun har adskillige års erfaring med at facilitere udvikling og indsigt hos mennesker, der ønsker at blive klogere på sig selv, deres strategier i livet og personlige handlemønstre. Sarah har gennem en årrække arbejdet med mennesker, der i deres liv har været eller er ramt af angst, stress eller depression. Derudover arbejder Sarah også med både individuelle forløb og med familieforløb for både forældre og børn. Typisk har disse forløb fokus på familiens måde at kommunikere og handle på, men Sarah kan også bistå med rådgivning af forældre i forhold til deres barns udvikling og trivsel. Al terapi hos Sarah foregår i vores lille hyggelige klinik på Store Kongensgade 78 1. sal, 1264 København K.

Somatic Experiencing®

Nogle begivenheder i livet kan belaste et menneskes psyke i en sådan grad, at man kan opleve at ens liv bryder sammen, fordi både krop og psyke har lidt overlast. For nogle mennesker er det en enkelt hændelse, der kan give en forringet livskvalitet, for andre er det en række hændelser. Hvordan den enkelte oplever et traume og følgesymptomer kan variere alt efter hvad årsagen er til traumet. Ofte oplever man et forhøjet stressniveau i kroppen som følge af et højt aktiveret nervesystem, hvor spænding og energi er spærret inde i kroppen. Når en enkeltstående - eller flere begivenheder sker for hurtigt og for voldsomt, som for eksempel chok og traumer, bliver disse ofte "fastfrosset" i organismen, hvilket får os til at reagere, som om faren fortsat er til stede. Vi oplever os måske konstant på vagt eller føler os hjælpeløse og overvældede. Det påvirker vores udfoldelse og livsglæde. Med SE-metoden er det muligt at frigøre de instinktive reaktioner, der er fastfrosset i kroppen. Terapeuten guider en sanseproces, der nænsomt støtter nervesystemets naturlige evne til at flytte sig fra stress til balance.

Konsultation 60 min.
Somatic Experiencing® terapi (SE-terapi) er en terapeutisk metode udviklet med henblik på nænsomt at mindske og opløse stressreaktioner. Metoden bygger på en fokuseret opmærksomhed på kropsfornemmelser, hvorved kroppens iboende ressourcer aktiveres, så der genetableres en balance i nervesystemet. Symptomer kan for eksempel være kronisk træthed, nedsat koncentrationsevne, migræne, PTSD, angst og depression. Terapeuten guider en sanseproces, der nænsomt støtter nervesystemets naturlige evne til at flytte sig fra stress til balance.
»
 Pris 
» Konsultationen er åben efter aftale, og du er velkommen til at ringe til Sarah på +45 20 92 53 92 eller sende en mail for yderligere information og tidsbestilling

Familieterapi

Både børn og voksne kan i perioder af deres liv opleve at føle sig udfordrede og have vanskeligt ved at bryde med fastlåste mønstre enten hos dem selv eller i familien. Det kan der være mange grunde til, ligesom det også er forskelligt fra person til person, hvordan vi oplever udfordringer i vores liv. Det afhænger af mange forskellige faktorer, såsom den voksnes eller barnets baggrund, miljømæssige- og genetiske forhold, temperament og personlighed. Familieterapeut Sarah Ulander forestår alle forældresamtaler og terapeutiske forløb på PHYSIOGA, og kontakten mellem terapeut og klient er det bærende element i alle hendes konsultationer. Hun arbejder ud fra en kropslig, tilknytningsteoretisk, systemisk og neuroaffektiv referenceramme.

Konsultation 60 min.
Både børn og voksne kan i perioder af deres liv opleve at føle sig udfordrede og have vanskeligt ved at bryde med fastlåste mønstre enten hos dem selv eller i familien. Det kan der være mange grunde til, ligesom det også er forskelligt fra person til person, hvordan vi oplever udfordringer i vores liv. Familieterapeut Sarah Ulander forestår alle forældresamtaler og terapeutiske forløb på PHYSIOGA, og kontakten mellem terapeut og klient er det bærende element i alle hendes konsultationer. Hun arbejder ud fra en kropslig, tilknytningsteoretisk, systemisk og neuroaffektiv referenceramme, og konsultationerne kan fx have fokus på:

  • Rådgivning til forældre om deres børns udviklingsbehov
  • Den tidlige tilknytning mellem forældre og barn
  • Samspillet mellem børn og forældre med det formål at hjælpe forældrene til at udvikle en mere positiv og afstemt relation til deres børn
  • Terapeutisk og konsultativt arbejde med forældrene med henblik på at styrke og bevidstgøre forældrerollen

» Pris 
»
Konsultationen er åben efter aftale, og du er velkommen til at ringe til Sarah på +45 20 92 53 92 eller sende en mail for yderligere information og tidsbestilling